Warsztaty szkolne

Zakład Protor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zatrudnia pracowników młodocianych w warsztatach szkolnych w celu pozyskiwania kadr dla potrzeb naszego zakładu pracy. Warsztaty szkoleniowe w obecnej formie są utrzymywane przez kolejnych pracodawców nieprzerwanie od roku 1988, co zaowocowało bardzo dobrą współpracą ze szkołami Pyskowic i Gliwic.

Wspólnie ze szkołami w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizowane są za bezpłatnie kursy dla spawaczy metodą MAG, MIG, TIG elektrodą otuloną, spawanie gazowe oraz kursy operatorów wózków jezdniowych.

Obecnie kształcimy w zawodach elektromechanik, ślusarz, mechanik-monter maszyn i urządzeń w następujących szkołach:

Górnośląskie Centrum Edukacyjne

Gliwice, ul. Okrzei 20

Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej

ul Kard S Wyszyńskiego 37 Pyskowice

Absolwenci naszych warsztatów osiągają bardzo dobre wyniki z części praktycznej egzaminów zawodowych. Potwierdzeniem tego jest zapraszanie naszych warsztatów do udziału w konkursach takich jak np. „Najsprawniejszy w zawodzie”, województwa śląskiego, w którym nasi uczniowie zajęli pierwsze miejsce w roku 2008. W 2014 roku II miejsce już w firmie Protor S.A. (obecnie PROTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.) Osiągane wyniki są dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze instruktorskiej, jak i bardzo dobrym warunkom szkoleniowym stworzonymi stanowiskami szkoleniowymi przez zarząd spółki Protor.

Zachęcamy absolwentów szkół podstawowych do odbywania praktyk w naszym zakładzie.

Prace na rzecz zakładu wykonywane w ramach nauki zawodu:

Z

prace na dziale obróbki skrawaniem

dorabianie części do napraw wagonów
Z

wykonywanie części do wagonów na warsztacie ślusarskim

Z

praca na spawalni szkolnej

montaż części do napraw wagonów
Z

prace na oddziałach produkcyjnych w ramach nauki zawodu

Z

naprawy sprzętu elektromechanicznego

Kontakt

Siedziba Spółki

Ul. Dąbrowskiego 2
41-800 Zabrze

Telefon

+48 32 338 25 35

E-mail

sekretariat@protorsa.com.pl
error: Content is protected !!