Systemy zarządzania

System zarządzania bezpieczeństwem

System zarządzania utrzymaniem

Zintegrowany System Zarządzania – ISO

Polityka Zintegrowanego Systemu

System zarządzania bezpieczeństwem

System zarządzania bezpieczeństwem (ang. Safety Management System / SMS) oznacza organizację i środki przyjęte przez zarządcę infrastruktury lub przewoźnika kolejowego w celu zapewnienia bezpiecznego zarządzania prowadzoną przez dany podmiot działalnością.

PROTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jako przewoźnik kolejowy opracował i wdrożył przepisy wewnętrzne, procedury i instrukcje normujące działanie Spółki w obszarze bezpieczeństwa oraz umożliwiające ułożenie w bezpieczny sposób relacji z innymi podmiotami, w tym z zarządcą infrastruktury, przewoźnikami oraz podwykonawcami.
Istotą rozwiązań przyjętych w ramach SMS jest zapewnienie zdolności do stałej identyfikacji zagrożeń we wszystkich obszarach działalności PROTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

System zarządzania bezpieczeństwem wdrożony w PROTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zapewnia aktywne wdrażanie środków kontroli ryzyka przy jednoczesnym monitorowaniu efektywności stosowanych rozwiązań i stałym doskonaleniu przyjętych procedur, instrukcji i przepisów, celem utrzymania wymaganego poziomu bezpieczeństwa prowadzonej działalności.

Jednolity Certyfikat Bezpieczeństwa

Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa

Licencja przewoźnika

Certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie

Certyfikat DB Cargo Polska S.A. – utrzymanie wagonów

Certyfikat DB Cargo Polska S.A. – utrzymanie lokomotyw

Świadectwo PKP Cargo S.A.

System zarządzania utrzymaniem

System zarządzania utrzymaniem (ang. Maintenance Management System, MMS) obejmuje procedury i instrukcje, ukierunkowane na minimalizację ryzyka związanego z utrzymaniem pojazdów kolejowych oraz w efekcie zapewnienie, aby utrzymywane pojazdy były w stanie poruszać się po sieci kolejowej w bezpieczny sposób.

PROTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jako podmiot odpowiedzialny za utrzymanie w ramach systemu zarządzania utrzymaniem wdrożył procedury i instrukcji tak aby zapewnić minimalizację ryzyk związanych z prowadzoną działalnością utrzymaniową.

Zintegrowany System Zarządzania – ISO

Chcąc uzyskać odpowiedni stopień wiarygodności u naszych Klientów, zapewnić najwyższe standardy zarządzania w PROTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa został wdrożony i jest stale doskonalony Zintegrowane System Zarządzania jakością, środowiskiem i jakością w spawalnictwie stanowiący podstawowy środek do realizacji celów jakościowych, środowiskowych, ukierunkowanych na spełnienie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

Posiadamy wdrożone następujące systemy:

  • System Zarządzania Jakością oparty na normie ISO 9001:2015,
  • System Zarządzania Środowiskiem oparty na normie ISO 14001:2015,
  • System Zarządzania Jakością w spawalnictwie oparty na normach ISO 3834-2 oraz 15085-2

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i Jakością w spawalnictwie, obejmuje wszystkie obszary i procesy związane z przygotowaniem i realizacją świadczonych usług przez Spółkę.

Systemy te stanowią wytyczne w bieżących działaniach Spółki zarówno w zakresie wysokiej jakości oferowanych usług i profesjonalnej obsługi Klientów, jak również w zakresie podnoszenia świadomości dotyczącej ochrony środowiska naturalnego.

Certyfikat 9001

Certyfikat 14001

Certyfikat - Jakość w spawalnictwie EN 15085-2

Certyfikat - Jakość w spawalnictwie EN ISO 3834-2

EN 15085-2 - tłumaczenie polski

EN 3834-2 - tłumaczenie polski

Kontakt

Siedziba Spółki

Ul. Dąbrowskiego 2
41-800 Zabrze

Telefon

+48 32 338 25 35

E-mail

sekretariat@protorsa.com.pl
error: Content is protected !!