Oferta

Utrzymanie wagonów

Doświadczenie i jakość to dwa kluczowe pojęcia, które już od ponad 80 lat pozwalają tworzyć podstawy stabilnego rozwoju.

Dzięki systematycznym inwestycjom w sprzęt i urządzenia pomiarowe oraz wprowadzeniu nowej organizacji pracy firma PROTOR pomimo krótkiego okresu działalności może zaoferować kompleksowe utrzymanie wagonów towarowych.

Zakład Napraw i Budowy Wagonów w Pyskowicach wykonuje planowane utrzymanie okresowe na poziomach P3 – P5, wspomagając jednocześnie serwisy mobilne oferujące utrzymanie zapobiegawcze na poziomach P1 i P2.

Wprowadzone innowacje związane z procesem produkcji i procesami pomocniczymi takie jak system bezpośredniego rozliczania robocizny, czy system wizualnego zarządzania częściami zamiennymi, umożliwiły skrócenie czasu naprawy i zmniejszenie kosztów a jednocześnie pozwoliły na zróżnicowanie asortymentu naprawianych wagonów.

Dzięki wdrożeniu Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS) możemy również jako certyfikowany Podmiot Odpowiedzialny za Utrzymanie (ECM) zaoferować profesjonalne usługi w zakresie „opieki” nad wagonami towarowymi, dzięki czemu naszą ofertę możemy nazwać w pełni kompleksową.

Oferujemy

Utrzymanie wagonów towarowych w zakresie od P1 do P5:

\

węglarek

\

zbiornikowych do przewozu materiałów sypkich

\

samowyładowczych

\

cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych

\

platform oraz innych wg dokumentacji dostarczonej przez zlecającego

Dzierżawa wagonów

Oferujemy wynajem kolejowych wagonów towarowych w ramach krótko i długoterminowych umów.

PROTOR zarządza flotą ponad 650 wagonów towarowych – węglarek i samowyładowczych przeznaczonych do transportu węgla i innego rodzaju materiałów sypkich (z serii E i F).

Naszym klientom oferujemy dzierżawę wagonów lub dzierżawę wagonów łącznie z bieżącą naprawą.

Do naszych stałych klientów należą między innymi:

DB Schenker Rail Polska S.A.

Firma oferuje również wykonywanie nadbudówek zwiększających wagon o pojemność 19 m3 (istnieje możliwość zwiększenia pojemności) przeznaczonych do przewozu biomasy, koksu i drewna.

Utrzymanie lokomotyw

Kompleksowe usługi utrzymania lokomotyw.

Zakład Naprawy Lokomotyw i Wagonów w Dąbrowie Górniczej:

\

wykonuje wszystkie rodzaje przeglądów od P1 do P3 oraz naprawy rewizyjne P4 i główne P5 oraz wszelkie możliwe modernizacje

\

posiada specjalistyczne wyposażenie, w tym tokarnię podtorową, zestawy podnośników Kutruffa, opornik wodny do lokomotyw spalinowych dużej mocy, zapadnię trakcyjną obsługującą dwa tory jednocześnie oraz aparaturę do legalizacji urządzeń ABP

\

wykonuje przeglądy lokomotyw elektrycznych Serii: ET22, EU07, 3E/1, 3E-100, 181, 182, 183 oraz lokomotyw spalinowych serii 311D, BR231, BR232, BR233, TEM2, SM42, M62, 060Da, T448p, S200 i innych

\

posiada możliwości techniczne pozwalające na profesjonalne wykonanie napraw bieżących, awaryjnych i powypadkowych

\

specjalizuje się również w produkcji urządzeń przystosowujących wagony platformy do transportu i rozładunku szyn kolejowych, a także zabudowie tych urządzeń na wagonach

Kontakt

Siedziba Spółki

Ul. Dąbrowskiego 2
41-800 Zabrze

Telefon

+48 32 338 25 35

E-mail

sekretariat@protorsa.com.pl
error: Content is protected !!