Operator obrabiarek skrawających – oddz. Napraw Lokomotyw

\

Stanowisko

Operator obrabiarek skrawających w oddziale Napraw Lokomotyw

\

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę na czas nieokreślony

\

Termin zawarcia umowy

od zaraz

Oczekiwania wobec kandydatów do pracy

Z

Poziom wykształcenia

min. wykształcenie zawodowe o profilu mechanicznym – obróbka skrawaniem

Z

Doświadczenie zawodowe

doświadczenie zawodowe – wymagane

Z

Umiejętności/uprawnienia

posługiwanie się aparaturą pomiarową, mikrometry, średnicówki zegarowe, suwmiarki. Znajomość obsługi tokarek (TUJ 48/50, TR90B, UGB – 150) i/lub frezarek (FU 400V, F.A5A-U). Mile widziana znajomość obsługi wiertarek promieniowych, kadłubowych, dłutownicy, szlifierek magnesowych, obrabiarek konwencjonalnych. Umiejętność czytania dokumentacji i rysunków technicznych. Umiejętność pracy w zespole.

Z

Zakres obowiązków

ustawianie maszyn do pracy, dobieranie i stosowanie podczas obróbki na maszynach zalecanych parametrów obróbki oraz narzędzi. Posługiwanie się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną. Wykonywanie podstawowych obliczeń i pomiarów warsztatowych do realizacji zadania, wykonywanie gotowych elementów zgodnie z dokumentacją.

Z

Oferujemy

stałe zatrudnienie, pracę na pełen etat, atrakcyjne wynagrodzenie, program MultiSport i MultiLife, pakiet socjalny, szkolenia i zdobywanie uprawnień

INFORMACJA

Kandydatów zainteresowanych pracą...

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną (kliknij tutaj aby pobrać) oraz przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@protorsa.com.pl

UWAGA:
Należy pamiętać o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji/przyszłych rekrutacji, która powinna być umieszczona na samym dole dokumentów aplikacyjnych, zarówno CV jak i listu motywacyjnego, poniżej klauzula:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji.”

Jeżeli kandydat chce, aby pracodawca zachował CV w swojej bazie dla celów przyszłych rekrutacji należy dodatkowo wyrazić zgodę, poniżej klauzula:

„Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

Nie zamieszczenie w CV i LM klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych to poważny błąd, który pozbawia Cię szansy na pracę.

Osoby stawiające się w celu podjęcia pracy powinny zgłaszać się z kompletem następujących dokumentów (oryginały do wglądu):
• kwestionariusz osobowy (kliknij tutaj aby pobrać kwestonariusz)
• ksero świadectw szkolnych
• ksero wszystkich świadectw pracy
• ksera posiadanych uprawnień
• dowód osobisty

Procedura dotycząca prowadzenia rekrutacji .

Kontakt

Siedziba Spółki

Ul. Dąbrowskiego 2
41-800 Zabrze

Telefon

+48 32 338 25 35

E-mail

sekretariat@protorsa.com.pl
error: Content is protected !!