Operator obrabiarek skrawających

\

Stanowisko

Operator obrabiarek skrawających

\

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę na czas nieokreślony

\

Termin zawarcia umowy

od zaraz

Oczekiwania wobec kandydatów do pracy

Z

Poziom wykształcenia

min. wykształcenie zawodowe o profilu mechanicznym – obróbka skrawaniem

Z

Doświadczenie zawodowe

doświadczenie zawodowe – wymagane

Z

Umiejętności/uprawnienia

posługiwanie się aparaturą pomiarową, mikrometry, średnicówki zegarowe, suwmiarki. Znajomość obsługi tokarek (TUJ 48/50, TR90B, UGB – 150) i/lub frezarek (FU 400V, F.A5A-U). Mile widziana znajomość obsługi wiertarek promieniowych, kadłubowych, dłutownicy, szlifierek magnesowych, obrabiarek konwencjonalnych. Umiejętność czytania dokumentacji i rysunków technicznych. Umiejętność pracy w zespole.

Z

Zakres obowiązków

ustawianie maszyn do pracy, dobieranie i stosowanie podczas obróbki na maszynach zalecanych parametrów obróbki oraz narzędzi. Posługiwanie się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną. Wykonywanie podstawowych obliczeń i pomiarów warsztatowych do realizacji zadania, wykonywanie gotowych elementów zgodnie z dokumentacją.

Kontakt

Siedziba Spółki

Ul. Dąbrowskiego 2
41-800 Zabrze

Telefon

+48 32 338 25 35

E-mail

sekretariat@protorsa.com.pl