Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.
 
 WAŻNY KOMUNIKAT!

Aktualności


 

03 grudnia 2018
kalendarz maly lewy

 W dniach 6 i 7 listopada 2018r. przeszliśmy pozytywnie ponowną certyfikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm: PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015 uzyskując rekomendację Transportowego Dozoru Technicznego na kolejne 3 lata.

Podczas certyfikacji systemów zarządzania brał również udział obserwator Polskiego Centrum Akredytacji.

Transportowy Dozór Techniczny uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 111 w zakresie:

  • QMS - system zarządzania jakością [PN-EN ISO 9001]
  • EMS - system zarządzania środowiskowego[PN-EN ISO 14001]

co jest związane z akredytowanym programem certyfikacji oraz wystawianiem certyfikatów ze znakiem PCA.

 certyfikat 9001-1certyfikat 14001-1

13 lutego 2018
kalendarz maly lewy

 W dniach 21 i 22 grudnia 2017 roku przeszliśmy pozytywnie II Audit Nadzoru Transportowego Dozoru Technicznego i utrzymaliśmy udzieloną certyfikację na zgodność z normą PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 14001 z jednoczesnym przejściem na nowe normy PN-EN ISO 9001:2015-10 i PN-EN ISO 14001:2015-09.

 

01 wrzesień 2016 kalendarz maly lewy

Zawiadomienie o przekształceniu formy prawnej spółki

Niniejszym informujemy Państwa, iż z dniem 01 września 2016r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 01 września 2016r.sygn. akt GL.X NS-REJ.KRS/14065/16/241 nastąpiło przekształcenie naszej Spółki działającej pod firmą PROTOR S.A. w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową działającą pod firmą PROTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
Jednocześnie wyjaśniamy, że w związku ze zmianą formy prawnej zgodnie z przepisem art. 553 Kodeksu Spółek Handlowych przekształcona spółka wchodzi z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przekształconej dlatego też nie istnieje konieczność zawierania aneksu do umowy. Dodatkowo Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane Spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby posługiwać się odtąd nową nazwą firmy w kierowanej do nas korespondencji.

Aktualne dane Spółki są następujące:

Pełna nazwa:
PROTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

W obrocie handlowym używany będzie skrót:
PROTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
41-800 Zabrze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 2
NIP    6482768859
REGON    243322161
KRS    0000634484

Adres do korespondencji:
PROTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
44-120 Pyskowice, ul. Piaskowa 143

21 Kwiecień 2016 kalendarz maly lewy

PROTOR S.A. podpisało deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego

Ponad dziewięćdziesięciu przedstawicieli rynku kolejowego podpisało 21.04.2016r w Urzędzie Transportu Kolejowego "Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego", w tym PROTOR S.A.

"Podpisanie deklaracji rozpoczyna nowy etap wspólnej pracy o jeszcze bezpieczniejszą kolej" – powiedział Ignacy Góra, pełniący obowiązki Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Przypomniał dotychczasowe działania UTK w tym zakresie, takie jak warsztaty systemów zarządzania oraz kampanię „Razem tworzymy bezpieczną kolej”. Jednocześnie wyraził nadzieję, że podpisanie deklaracji będzie dla innych przedsiębiorstw i instytucji zachętą do wprowadzania zasad kultury bezpieczeństwa.
 

6 Listopad 2015 kalendarz maly lewy

PROTOR S.A. już po certyfikacji wg norm ISO 9001 i ISO 14001

Pozytywnie przeszliśmy proces certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania
na zgodność z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 14001
uzyskując rekomendację jednostki certyfikującej - TDT CERT.

Przy pomocy wdrożonych systemów „Pragniemy, aby działalność usługowa świadczona przez
PROTOR S.A. w zakresie utrzymania i dzierżawy taboru kolejowego oraz regeneracji części i podzespołów kolejowych, utożsamiana była z:
wysoką jakością, niezawodnością, bezpieczeństwem, dbałością o środowisko, profesjonalizmem i partnerską współpracą
oraz przyczyniała się do budowania silnej pozycji Spółki na rynku”.

Uznając, że utrzymanie wysokiego poziomu jakościowego świadczonych usług utrzymania i dzierżawy taboru jest fundamentem owocnej współpracy z Klientami i dalszego rozwoju, PROTOR S. A. przyjęliśmy do stosowania Zintegrowany System Zarządzania wg norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-EN ISO 3834-2, PN-EN 15085-2,
jako skuteczne narzędzie realizacji naszej polityki i deklarujemy zapewnienie zasobów
oraz osobiste zaangażowanie w jego wdrożenie, doskonalenie i realizację celów.
 

1 lipiec 2014 kalendarz maly lewy

Z dniem 1 lipca 2014r.  firma PROTOR S.A.
rozpoczęła działalność w nowej lokalizacji:
Zakład Napraw Lokomotyw i Wagonów
w Dąbrowie Górniczej przy ul. Letniej 1


Zakład specjalizuje się w utrzymaniu lokomotyw spalinowych i elektrycznych większości serii użytkowanych na terenie kraju.

Oferujemy:
- Przeglądy planowo zapobiegawcze w zakresach P1 do P5;
- Naprawy bieżące, awaryjne i powypadkowe;
- Naprawy i wymiany zespołów napędowych z użyciem zapadni trakcyjnej;
- Reprofilacje zestawów kołowych na tokarni podtorowej;
- Docieranie i regulacje agregatów prądotwórczych o mocy nie przekraczającej 2750 [kW] na stanowisku opornika wodnego;
- Diagnostykę pojazdów kolejowych;
- Naprawy podzespołów elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i mechanicznych;
- Naprawy serwisowe lokomotyw i wagonów z dojazdem do Klienta.
                                                            
Zapraszamy do nawiązania współpracy.


Zarząd PROTOR S.A. informuje, że  w  dniu  27.02.2015r. kupił od DB Schenker Rail Polska S.A. Zakład Napraw Lokomotyw i Wagonów w Dąbrowie Górniczej, przy ulicy Letniej 1.

W związku z powyższym jedynym właścicielem terenu, obiektów i infrastruktury jest już Spółka PROTOR S.A.

 

30 maj 2014 kalendarz maly lewy

 

 

 

 

     JUŻ JEST !
   Firma PROTOR S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Dąbrowskiego 2 otrzymała Certyfikat Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie o Nr PL/31/0014/0011

Certyfikat został wydany: 30.05.2014r. i jest ważny do dnia: 29.05.2017r.
Zapraszamy do nawiązania współpracy w zakresie przeprowadzania utrzymania wagonów, jak również pełnienia funkcji ECM-u

14 maj 2014 kalendarz maly lewy

 

 

 

 

    Firma PROTOR S.A. na podstawie przeprowadzonego auditu otrzymała z dniem 14.05. 2014r. "Świadectwo uznanego przez PKP CARGO" wykonawcy usługi. Świadectwo stanowi potwierdzenie, że Spółka spełnia wymagania Klienta (PKP CAGRO S.A.) w zakresie utrzymania wagonów towarowych na poziomie P1 - P5, oraz ich odnowy i modernizacji.

Świadectwo
ważne do dnia: 15.05.2017r.

06 maj 2014 kalendarz maly lewy

 

 

 

 

    Firma PROTOR S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Dąbrowskiego 2 otrzymała Świadectwo bezpieczeństwa bocznicy kolejowej "Dzierżno" Nr 083/UK/14. Świadectwo stanowi potwierdzenie że użytkownik bocznicy kolejowej spełnia wymagania w zakresie właściwego utrzymania bocznicy kolejowej, bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i bezpiecznej eksploatacji pojazdów kolejowych w obrębie bocznicy kolejowej z wyłączeniem przewozu towarów niebezpiecznych.

Świadectwo bezpieczeństwa bocznicy kolejowej "Dzierżno"
wydane: 06.05.2014r.
ważne do dnia: 05.05.2019r.

Strona 1 z 2