Z-ca Kierownika Oddz. Utrzymania Ruchu

\

Stanowisko

Z-ca Kierownika Oddz. Utrzymania Ruchu

\

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę na okres próbny 3 miesiące z możliwością stałego zatrudnienia

\

Termin zawarcia umowy

od zaraz

Oczekiwania wobec kandydatów do pracy

Z

Doświadczenie zawodowe

wymagane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Z

Umiejętności/uprawnienia

wiedza z zakresu budowy, odbiorów i eksploatacji maszyn, urządzeń oraz instalacji technicznych, dobra obsługa komputera w tym MS Office, umiejętność czytania rysunków technicznych, umiejętność koordynowania pracy zespołu, umiejętność planowania i ustalania priorytetów, samodzielność, zdolność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji pod presją czasu

Z

Zakres obowiązków

zapewnienie ciągłości utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i instalacji. Opracowanie harmonogramu i nadzór nad przeprowadzeniem przeglądów, remontów, konserwacji maszyn i urządzeń oraz pozostałej infrastruktury. Nadzór nad prawidłową i bezpieczną eksploatacją maszyn i urządzeń, analiza przyczyn i skutków awarii oraz kontrola napraw, planowanie i koordynowanie prac. Nadzór i współpraca z podwykonawcami świadczącymi usługi remontowe, modernizacyjne, serwisowe w zakresie utrzymania całej infrastruktury zakładu. Współpraca z instytucjami nadzoru (TDT, UDT). Nadzór nad dokumentacją techniczną budynków, maszyn, urządzeń i instalacji oraz zapewnienie ich aktualności i kompletności. Nadzór nad pracownikami, dbanie i egzekwowanie przestrzegania zasad BHP oraz porządku w miejscu pracy.

INFORMACJA

Kandydatów zainteresowanych pracą...

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną (kliknij tutaj aby pobrać) oraz przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@protorsa.com.pl

UWAGA:
Należy pamiętać o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji/przyszłych rekrutacji, która powinna być umieszczona na samym dole dokumentów aplikacyjnych, zarówno CV jak i listu motywacyjnego, poniżej klauzula:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji.”

Jeżeli kandydat chce, aby pracodawca zachował CV w swojej bazie dla celów przyszłych rekrutacji należy dodatkowo wyrazić zgodę, poniżej klauzula:

„Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

Nie zamieszczenie w CV i LM klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych to poważny błąd, który pozbawia Cię szansy na pracę.

Osoby stawiające się w celu podjęcia pracy powinny zgłaszać się z kompletem następujących dokumentów (oryginały do wglądu):
• kwestionariusz osobowy (kliknij tutaj aby pobrać kwestonariusz)
• ksero świadectw szkolnych
• ksero wszystkich świadectw pracy
• ksera posiadanych uprawnień
• dowód osobisty

Procedura dotycząca prowadzenia rekrutacji .

Kontakt

Siedziba Spółki

Ul. Dąbrowskiego 2
41-800 Zabrze

Telefon

+48 32 338 25 35

E-mail

sekretariat@protorsa.com.pl