Pełnomocnik ds. SMS

\

Stanowisko

Pełnomocnik ds. SMS

\

Forma zatrudnienia

Umowa o pracę na czas nieokreślony

\

Termin zawarcia umowy

01.05.2022r.

Oczekiwania wobec kandydatów do pracy

Z

Wykształcenie

wyższe kierunkowe

Z

Doświadczenie zawodowe

będzie dodatkowym atutem

Z

Umiejętności/uprawnienia

Wiedza z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i analizy ryzyka operacyjnego, znajomość aktów prawnych (krajowych i europejskich) oraz instrukcji i przepisów regulujących zagadnienia związane z transportem kolejowym, umiejętność określania priorytetów, szybkiego i samodzielnego rozwiązywania problemów, strategicznego i analitycznego myślenia, umiejętność pracy koncepcyjnej i planowania. Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu. Prawo jazdy kat. B

Z

Zakres obowiązków

– nadzór nad zgodnością z obowiązującymi przepisami procesu przewozowego zarządzania infrastrukturą kolejową, monitorowanie przestrzegania bezpieczeństwa procesu oraz podejmowanie działań korygujących,

– nadzór nad przestrzeganiem procedur, przepisów i instrukcji w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,

– doskonalenie SMS, zapewnienie zgodności SMS z obowiązującymi przepisami oraz aktualną sytuacją firmy,

– dbałość o aktualność regulacji wewnętrznych i instrukcji w zakresie transportu kolejowego,

– opracowanie rocznych raportów w sprawie bezpieczeństwa, okresowych sprawozdań, informacji i wyjaśnień dla organów nadzorujących,

– szkolenie pracowników w zakresie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS.

Oferujemy

Z

Stałe zatrudnienie, pracę na pełen etat, atrakcyjne wynagrodzenie

INFORMACJA

Kandydatów zainteresowanych pracą...

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną (kliknij tutaj aby pobrać) oraz przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@protorsa.com.pl

UWAGA:
Należy pamiętać o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji/przyszłych rekrutacji, która powinna być umieszczona na samym dole dokumentów aplikacyjnych, zarówno CV jak i listu motywacyjnego, poniżej klauzula:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji.”

Jeżeli kandydat chce, aby pracodawca zachował CV w swojej bazie dla celów przyszłych rekrutacji należy dodatkowo wyrazić zgodę, poniżej klauzula:

„Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

Nie zamieszczenie w CV i LM klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych to poważny błąd, który pozbawia Cię szansy na pracę.

Osoby stawiające się w celu podjęcia pracy powinny zgłaszać się z kompletem następujących dokumentów (oryginały do wglądu):
• kwestionariusz osobowy (kliknij tutaj aby pobrać kwestonariusz)
• ksero świadectw szkolnych
• ksero wszystkich świadectw pracy
• ksera posiadanych uprawnień
• dowód osobisty

Procedura dotycząca prowadzenia rekrutacji .

Kontakt

Siedziba Spółki

Ul. Dąbrowskiego 2
41-800 Zabrze

Telefon

+48 32 338 25 35

E-mail

sekretariat@protorsa.com.pl