Manager ds. ECM i dokumentacji

\

Stanowisko

Manager ds. ECM i dokumentacji

\

Forma zatrudnienia

okres próbny 3 miesiące, docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony

\

Termin zawarcia umowy

od zaraz

Oczekiwania wobec kandydatów do pracy

Z

Poziom wykształcenia i doświadczenie

wykształcenie średnie lub wyższe – preferowany profil mechaniczny lub doświadczenie w branży kolejowej

Z

Umiejętności/uprawnienia

umiejętność rozwiązywania zagadnień technicznych, czytania i rozumienia, a także opracowywania dokumentacji technicznej. Wiedza z zakresu mechaniki i budowy maszyn, orientacja w zakresie funkcjonowania rynku kolejowego i wymagań prawnych. Mile widziana znajomość języka angielskiego technicznego. Znakomita obsługa pakietu Office.

Z

Zakres obowiązków

nadzór nad cyklem przeglądowo-naprawczym lokomotyw pracodawcy oraz klientów zewnętrznych – prowadzenie systemu ECM, kontakty z klientami, analiza DTR, DSU, ich opracowywanie i zmiana. Obróbka zapytań ofertowych, przygotowywanie ofert, prowadzenie biura technologicznego.

INFORMACJA

Kandydatów zainteresowanych pracą...

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną (kliknij tutaj aby pobrać) oraz przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@protorsa.com.pl

UWAGA:
Należy pamiętać o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji/przyszłych rekrutacji, która powinna być umieszczona na samym dole dokumentów aplikacyjnych, zarówno CV jak i listu motywacyjnego, poniżej klauzula:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji.”

Jeżeli kandydat chce, aby pracodawca zachował CV w swojej bazie dla celów przyszłych rekrutacji należy dodatkowo wyrazić zgodę, poniżej klauzula:

„Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie przez pracodawcę danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

Nie zamieszczenie w CV i LM klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych to poważny błąd, który pozbawia Cię szansy na pracę.

Osoby stawiające się w celu podjęcia pracy powinny zgłaszać się z kompletem następujących dokumentów (oryginały do wglądu):
• kwestionariusz osobowy (kliknij tutaj aby pobrać kwestonariusz)
• ksero świadectw szkolnych
• ksero wszystkich świadectw pracy
• ksera posiadanych uprawnień
• dowód osobisty

Procedura dotycząca prowadzenia rekrutacji .

Kontakt

Siedziba Spółki

Ul. Dąbrowskiego 2
41-800 Zabrze

Telefon

+48 32 338 25 35

E-mail

sekretariat@protorsa.com.pl