Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.
 
 WAŻNY KOMUNIKAT!

MMS

Zagadnienie bezpieczeństwa na kolei  od  zawsze  zaliczane  było  do  kręgu  spraw  najistotniejszych  z  punktu  widzenia  funkcjonowania  tej  gałęzi  transportu.

     Nie mniej jednak od czasu implementacji na grunt przepisów krajowych uregulowań wspólnotowych (UE), bezpieczeństwo nabrało szczególnego znaczenia.

       Rozporządzenie  Komisji  Europejskiej nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011r.  w  sprawie  systemu  certyfikacji  podmiotów   odpowiedzialnych   za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 653/2007, wprowadziło obowiązek, aby podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (ECM) wagonów towarowych ustanowiły system zarządzania utrzymaniem oraz przeszły proces certyfikacji, celem uzyskania certyfikatu ECM.

    Na mocy obowiązujących przepisów każdy wagon dopuszczony do eksploatacji musi posiadać wyznaczony podmiot odpowiedzialny za jego utrzymanie. Przypisanie w Krajowym Rejestrze Pojazdów Kolejowych do wagonu certyfikowanego Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie (ECM) jest obowiązkowe niezależnie od tego, czy dany wagon jest użytkowany wyłącznie w ruchu krajowym czy też międzynarodowym.       Proces  certyfikacji  ECM  jest  realizowany  przez tzw. organy certyfikujące, w warunkach polskich jest nim Urząd Transportu Kolejowego, realizujący ustawowe zadanie wydawania i cofania certyfikatów, podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie, w odniesieniu do wagonów towarowych, jak również sprawujący kontrolę spełniania warunków, lub wymagań zawartych w tych dokumentach.

        Podstawowym warunkiem uzyskania certyfikatu ECM jest opracowanie i przedłożenie organowi certyfikującemu systemu zarządzania utrzymaniem (MMS), spełniającego kryteria wymienione w załączniku nr III do rozporządzenia Komisji nr 445/2011.
     W wyniku kilkumiesięcznej pracy załogi i jej zaangażowania opracowano i przedłożono Prezesowi UTK dokumentację ustanowionego przez PROTOR S.A. i wdrożonego do stosowania Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS).
W dniach 2-4 kwietnia 2014r. firma PROTOR S.A. uzyskała potwierdzenie praktycznego wdrożenia Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS), w trakcie audytu przeprowadzonego przez przedstawicieli Urzędu Transportu Kolejowego.

   Z dniem 30.05.2014r. PROTOR S.A. otrzymał Certyfikat Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie nr PL/30/0011/0001 i może zaoferować swoim Klientom pełnienie roli ECM wraz z ofertą utrzymania wagonów towarowych. Zapraszamy do nawiązania współpracy.