Strona wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknięcie tego komunikatu oznacza zgodę na ich zapisywanie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce.
Administratorem Pani/a danych osobowych jest PROTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 2 w Zabrzu, e-mail: sekretariat@protorsa.com.pl. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: sekretariat@protorsa.com.pl. Dane będą przetwarzane w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies na podstawie wyrażonej zgody. Dane mogą być udostępniane w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres 30 dni. Ma Pan/i prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycowania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji). Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/a dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Zawiadomienie o przekształceniu formy prawnej spółki

01 wrzesień 2016 kalendarz maly lewy

Zawiadomienie o przekształceniu formy prawnej spółki

Niniejszym informujemy Państwa, iż z dniem 01 września 2016r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 01 września 2016r.sygn. akt GL.X NS-REJ.KRS/14065/16/241 nastąpiło przekształcenie naszej Spółki działającej pod firmą PROTOR S.A. w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową działającą pod firmą PROTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
Jednocześnie wyjaśniamy, że w związku ze zmianą formy prawnej zgodnie z przepisem art. 553 Kodeksu Spółek Handlowych przekształcona spółka wchodzi z mocy prawa we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przekształconej dlatego też nie istnieje konieczność zawierania aneksu do umowy. Dodatkowo Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane Spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy, aby posługiwać się odtąd nową nazwą firmy w kierowanej do nas korespondencji.

Aktualne dane Spółki są następujące:

Pełna nazwa:
PROTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

W obrocie handlowym używany będzie skrót:
PROTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
41-800 Zabrze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 2
NIP    6482768859
REGON    243322161
KRS    0000634484

Adres do korespondencji:
PROTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
44-120 Pyskowice, ul. Piaskowa 143