Strona wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
               
ZSZ    
     SZS

 

SZJ

   
SZJS

 

PZSZ

   
C
   
 
     
 
     

System Zarządzania Jakością W Spawalnictwie

Nasza firma świadczy usługi w zakresie utrzymania i remontów wagonów towarowych. Duża część wykonywanych prac remontowych przy wagonie towarowym to prace spawalnicze. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz specjalistyczny sprzęt.

Ze względu na swoją specyfikę proces spawalniczy wymaga prowadzenia szeregu działań w obszarze realizacji samego spawania, gospodarki materiałowej, nadzoru nad sprzętem spawalniczym oraz kontroli i badań przed w trakcie i po spawaniu. Najlepszym rozwiązaniem organizacyjnym jest wprowadzenie podejścia systemowego do procesów spawalniczych i takie rozwiązania wdrożyliśmy.

Chcąc potwierdzić spełnienie wymagań obowiązujących przy spawaniu w kolejnictwie posiadamy wdrożone i certyfikowane systemy zapewnienia jakości według norm EN 15085-2 i EN ISO 3834-2.

Stosowanie wymagań norm potwierdza zgodność wykonania zarówno dla spawania nowych elementów, prowadzenia remontów i spawania naprawczego pojazdów szynowych.

SPAWACZE

Nasi spawacze posiadają wysokie kwalifikacje potwierdzone Świadectwem Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza i wieloletnią praktyką spawalniczą.

POSIADANE CERTYFIKATY

Wysokie umiejętności oraz uprawnienia naszych pracowników produkcyjnych przyczyniły się do uzyskania przez naszą firmę certyfikatów:

Spełnienie wymagań jakości w spawalnictwie wg normy EN ISO 3834-2 - SLV GSI POLSKA/
DVS ZERT,

Spełnienie wymagań jakości w spawaniu pojazdów szynowych i ich części składowych
wg normy EN 15085-2 poziom certyfikacji CL 1 - SLV GSI POLSKA wydane przez DVS ZERT,

Uprawnienia do naprawy zbiorników cystern kolejowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozów towarów niebezpiecznych klasy 3, 8 i 9 wg RID - Decyzja Nr TDT-N-87/16,

Uprawnienia do naprawy zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, do przewozu materiałów sypkich, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone - Decyzja Nr TDT-N-87/16,

KWALIFIKOWANIE TECHNOLOGII SPAWANIA

Posiadamy kwalifikowaną technologię spawania zgodnie z seriami norm PN-EN ISO 15614 przez jednostkę GSI SLV Halle oraz przez TDT Cert.

1

                                                          2